M.Kuryłowicz (MK)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55          
2 8:00- 8:45   2at przedsięb. 108
3at przedsięb. 107
   
3 8:50- 9:35 2et przedsięb. 18
2bt. geografia 108
1bt bizn.i zarz. 107
  3ct geografia 17
4 9:40-10:25 1ft bizn.i zarz. 18
3at geografia 108
2dt przedsięb. 107
1ct bizn.i zarz. 5
2et geografia 17
5 10:40-11:25 3ft przedsięb. 18
4ct geografia 111
2bt. przedsięb. 107
3ft geografia 5
2at geografia 109
6 11:30-12:15 2dt geografia 18
4bt geografia 110
1at bizn.i zarz. 111
4at geografia 17
 
7 12:20-13:05   1dt bizn.i zarz. 110
3ct przedsięb. 9
2ct przedsięb. 17
 
8 13:10-13:55          
9 14:00-14:45 4ft geografia 107
  3bt przedsięb. 10
2ft. przedsięb. 106
 
10 15:00-15:45 2ct geografia 107
  3bt geografia 10
2ft. geografia 106
 
Obowiązuje od: 29.04.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 17.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum