1dt 1foto/informatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55 wf-1/2 EG 12 SG   e_dla_bezp PW 5   urz.fototech-1/2 AR 17
SystOperac-2/2 JO 113
2 8:00- 8:45 wf-1/2 EG SG4
j.angielski-2/2 MS 109
biologia PR 104 religia BB 104 PracUrzTeKom-2/2 KN 101 fizyka JB 110
3 8:50- 9:35 j.niemiecki-1/2 AM 107
wf-2/2 EG 12 SG
matematyka AF 110 chemia IP 109 proc.fotogr-1/2 RH 19
PracUrzTeKom-2/2 KN 101
j.polski BD 106
4 9:40-10:25 TECH.FOTOGR-1/2 RH 105
wf-2/2 EG SG5
matematyka AF 110 hist.i teraź EM 110 proc.fotogr-1/2 RH 19
j.niemiecki-2/2 AM Bibl.
j.polski BD 106
5 10:40-11:25 proc.fotogr-1/2 RH 19
PracSysOper-2/2 PG 113
religia BB 17 j.angielski-1/2 MS 10
wf-2/2 EG SG5
r_matematyka AF 107 historia EM 107
6 11:30-12:15 proc.fotogr-1/2 RH 19
PracSysOper-2/2 PG 113
historia EM 104 j.niemiecki-1/2 AM 10
j.angielski-2/2 MS 110
r_angielski-1/2 MS 24
SieciKomp-2/2 PK 22
plastyka MY 106
7 12:20-13:05 zaj. wych. AM 5 bizn.i zarz. MK 110 wf-1/2 EG 11 SG
UrzTechKomp-2/2 KN 101
informatyka-1/2 102
SieciKomp-2/2 PK 22
TECH.FOTOGR-1/2 RH 19
BHP-2/2 JG 10
8 13:10-13:55 BHP-1/2 JG 111
j.niemiecki-2/2 AM Bibl.
j.polski BD 106 UrzTechKomp-2/2 KN 101 urz.fototech-1/2 AR 102
SystOperac-2/2 JO 22
TECH.FOTOGR-1/2 RH 19
informatyka-2/2 101
9 14:00-14:45   j.angielski-1/2 MS 111   geografia BE 18 TECH.FOTOGR-1/2 RH 19
r_informat.-2/2 101
Obowiązuje od: 29.04.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 17.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum